Haber

İmamoğlu, İstanbul Deprem Seferberlik Planını açıkladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Seferberlik Planını açıkladı.

CHP Genel Sekreter Yardımcısı Seyit Torun, Gökçe Gökçen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, aralarında Prof. Dr. Naci Görür, Prof.Dr. Celal Şengör ve Prof.Dr. Haluk Eyidoğan’ın da aralarında bulunduğu uzmanların katılımıyla.

İmamoğlu, “Eğer bu topraklarda sürekli depremler oluyor, binalar yıkılıyor, insanlarımız ölüyorsa o zaman iktidar, muhalefet, bürokratlar ve vatandaşlar dahil hepimiz depremi Türkiye’nin birincil sorunu olarak kabul etmeliyiz” dedi. . Nerede olur, ne zaman olur, olur mu olmaz mı tartışmalarını bir kenara bırakmalıyız. Deprem bu topraklar için bir gerçektir. Nokta. Depremi oluşturan mekanizmalar milyonlarca yıl önce bu topraklarda oluşmuştur ve milyonlarca yıl daha varlığını sürdürecektir. Depremi durduramadığımıza göre millet olarak yıkılmamak, gelecekte millet olarak ayakta kalabilmek için depreme dayanıklı yerleşim yerleri, depreme dayanıklı şehirler yaratmak zorundayız. Bugün itibariyle İBB olarak inisiyatifi biz alıyoruz, düzeni değiştiriyoruz. Düzeni değiştirmek bir cesaret işidir. Cesur olmak için, önce o sistemin bir parçası olmaktan kurtulmak gerekir. İBB, 2019 Haziran ayından itibaren ‘imar-kira-siyaset’ düzeninin tamamen dışında kaldı. Bu nedenle deprem konusunda en ileri ve cesur adımları atacak durumdayız. Bu pozisyonun gereğini ilk günden beri yerine getirdiğimiz gibi, İstanbul olarak deprem konusunu da yerine getirmek için ayağa kalkıyoruz. Depreme dayanıklı İstanbul için seferberlik başlatıyoruz” dedi.

“ŞİLİ VE JAPONYA’DA NASIL MÜMKÜNSE, İSTANBUL’DA MÜMKÜNDÜR.” “Mümkün mü” sorusuna İmamoğlu, “Evet. Yani mümkün. Kaliforniya, Meksika, İtalya, Endonezya, Şili ve Japonya’da olduğu gibi, İstanbul’da da mümkün. insanımıza sahip çıkacağız depreme dayanıklı şehir uygulamasını İstanbul’da ilk kez gerçekleştirip Türkiye’ye örnek oluşturacağız.Hedefimiz, seferberliğimizin amacı bu.Deprem kaçınılmaz bir gerçek ve İstanbul için bir beka meselesidir. İstanbul’a tarih boyunca nasıl davranıldı, vurursa yine vurur, kimsenin şüphesi olmasın, nesillerimizi bu topraklarda sonsuza kadar yaşatacaksak, darbelere dayanıklı yerleşim alanları oluşturmalıyız. Kısa, orta ve uzun vadede depremleri.Ve kimsenin şüphesi olmadan tekrar yapabiliriz.Bunun için teknik bilgimiz, ‘nasıl’ gücümüz var, irademiz var, mali gücümüz var. devletimiz, hükümetimiz, bilim adamlarımız, bizim Bu milli seferberlikte sivil toplum ve milletimiz. birlikte başarmak istiyoruz. Başaracağımıza da inanıyoruz” dedi. Dün itibarıyla İstanbul Valiliği’nden davet aldıklarını kaydeden İmamoğlu, “AFAD bünyesinde toplantılar var. Bu toplantılar ve bundan sonra yapılacak tüm toplantılar sonrasında kamuoyunu en üst düzeyde bilgilendireceğimizi, söyleyeceğimiz ve izleyeceğimiz şeylerle toplumla iş birliği içinde olacağımızı şimdiden bildirmek isterim.”

“Gelin ‘MARMARA DEPREM MECLİSİ’ kuralım” “Kahramanmaraş Depremi bu ülkenin tüm yöneticilerini yol ayrımına getirdi, getirmesi gerekir” diyen İmamoğlu, “Ya şimdi birlikte hareket edeceğiz, ya da kim olursa olsun. Depreme hazırlıkta işbirliği yapmayanlar koltuklarını bırakıp evlerine döneceklerini belirterek, “Çok hızlı, çok net, çok kararlı ve hep birlikte hareket etmeliyiz. Kimse boş sözlere tahammül edemez. Bu boş sözü söylersem benim için de geçerli. Aynı zamanda ülke ofisindeki herhangi bir kişi için de geçerlidir. Zaman; Somut çözüm.” Somut teklifler ve somut eylemler zamanıdır” dedi. İmamoğlu, bu kapsamdaki analiz önerilerini şöyle sıraladı: “Gelin, İstanbul’u ve tüm Marmara bölgesini depreme hazırlamak için ‘Marmara Deprem Şurası’ kuralım. Yıllardır hükümetimize yaptığım çağrıyı buradan bir kez daha tekrarlıyorum. yine: Bakanlıklar, valilik, İBB, ilçe belediyeleri, ilgili meslek grupları, STK’lar ve üniversitelerle birlikte bir oluşum planlayalım. Marmara bölgesindeki hükümet ve tüm yerel yönetimler ortak akılla bize bir yol haritası hazırlasınlar.Mühendislikten planlamaya, lojistikten sağlık stratejisine, yapılması gerekenlerden tüm kademelerde çalışmalar yapılsın. sosyal alanda idari-hukuksal boyutlara, bilimsel bir yaklaşımla tanımlansın.Hangi kurumun hangi düzeyde görev alacağını belirleyelim ve hızlı bir süreç işletelim.Le İstanbul ve Marmara deprem seferberliğini bilimsel, planlı ve kararlı adımlarla başlatalım. Böyle bir düzende üzerine düşen her görevi sonuna kadar yerine getirmeye hazırdır. Çünkü en doğru ve sağlıklı yol bu.

İBB olarak harekete geçmek için ideal koşulların oluşmasını beklemediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Uzmanlarla birlikte hazırladığımız ‘Deprem Eylem ve Müdahale Planı’ ile deprem hazırlıklarımızı daha ileri bir noktaya taşıyoruz. Bu eylem planı doğrultusunda afete hazırlık dahil olmak üzere afete müdahalenin aktif olmasını sağlayacağız.Birçok alanda mevzuat çalışması teklif ediyoruz.Yaklaşık bir süredir ‘İstanbul İmar Yönetmeliği’nin yenilenmesi için çalışıyoruz. 1,5 yıldır belirli büyüklükteki parsellere sarsıntı konteynırları konulması, çıkıntıların sonlandırılması ve binalarda sarsıntı izolatör sistemlerinin kullanılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz.Shikiki, İstanbul’un yeniden yerleşim gibi afetlere hazırlanmasında önemli rol oynayacak. dönüşüm amaçlı çatıların yapılması, açık alan ve yeşil alanlarda afet öncelikli altyapının hazırlanması.”

İstanbul İmar Yönetmeliği’nin revizyon çalışmasını bu ay itibarıyla İBB Meclisi’ne sunacaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bu noktada değerli bir konu, yerleşim sonrası belirli dönemlerde binaların denetimi konusunun uygulanmasıdır. -Yapı kullanma izni verilir. “Bunun mutlaka imar mevzuatına dahil edilmesi gerekiyor. Tüm ilçe belediyelerimizle gerekli yazışmaları yaptık ve ortak eylem planı oluşturmaya davet ettik. Ruhsatlı, oturulan bir yapıya sonradan müdahale edilirse bu bir hatadır ve biz de yapacağız.” Kamusal sorumluluğumuzla bu suça izin vermeyeceğiz.” Meclise sunduğumuz yönetmelik teklifi ile güçlendirme çalışmalarımızı başlattık. ‘İstanbul Güçleniyor’ sistemini kuruyoruz. Bu sistemle hızlı taramaya başvuran ve güçlendirme teklifi alan yapılardan başlayıp maliyetine retrofit yapacağız. Kısmi ve kapsamlı güçlendirme için bir yönetmelik daha hazırlıyoruz. Bu yönetmelikte, riskli yapı analizi ve hızlı bina taraması sonuçlarına göre güçlendirme kapsamında olacak yapılar için üretim süreci ve finansman modelleri belirlenecek. Hızlı taramayı yaygınlaştıracağız”.

“HIZLI TARAMA SİSTEMİNE BAŞVURU SAYISI 110 BİNİ AŞTI” Kahramanmaraş Depremi sonrası hızlı tarama sistemine başvuranların sayısının 110 bini geçtiğini belirten İmamoğlu, “Hızlı tarama sistemine başvuranların sayısı 110 bini geçti. Bu konuda hızlı hareket etmek ve bu çalışmayı yaygınlaştırmak adına meslek odaları ve ilgili paydaşlara öncelikle projenin yaygınlaştırılması amacıyla merkezi yönetim tarafından bir mevzuat çalışması yapılmasını tavsiye ediyor ve temellerini atıyoruz. uygun fiyatlı sosyal konut Orta vadede 10 bin konutun daha yapım sürecini başlatacağız Su deposu, foseptik çukuru, güneş paneli, alet ve ekipman dolabı, çöp toplama alanı, toplanma alanlarındaki çadır yerleşim alanı gibi tüm detaylar ve süreksiz barınma alanları planlıyoruz.lojistik merkezlerimizi belirledik ihtiyaçlarımızı belirledik.2.450 hektarlık alanı artıracağız. İstanbul’un şu anda sahip olduğu AFAD tarafından 2,2 kat artarak 7 bin 850 hektara belirlendi.”

Ekrem İmamoğlu, Avrupa ve Anadolu yakalarında 4,5 milyon vatandaş için hızlı bir şekilde geçici barınma alanları hazırlayacaklarını belirterek, “Toplanma alanları, kesikli barınma alanları ve 1. derece tahliye koridorları imar planlarında yer alacak. Plan değişiklikleri ve plan tadilatları yapılacak. yapılmaması.Altyapı çalışmalarının geliştirilmesi ve hızlandırılması için merkezi yönetim takviyesine ve mali takviyeye ihtiyaç var.Bunu ısrarla talep ediyoruz.Aydınlatma olmamasının değerini afet durumunda son depremde gördük. elektrik ile ilgili projeler tasarlamaya başlıyoruz.Güçlü güneş sokak lambaları projelerini gerçekleştireceğiz.Kamu binaları ve gemilerde portatif baz istasyonları kurulması ve montaj alanlarında şarj ünitelerinin hazırlanması projelerimizi, Bağlantının kesilmemesi, elektrik sıkıntısı yaşamamak için fiber optik tabanlı erken uyarı sistemimizi geliştiriyoruz. sistem. Bu sınırda bulunan 5 bin sensör ve geliştirilecek yapay zeka sayesinde sarsıntılara karşı hazırlıklılığımızı ve müdahalemizi en üst düzeye çıkaracağız” dedi.

İstanbul’un her mahallesinde etkin arama kurtarma ekipleri oluşturmak için bir proje başlattıklarını kaydeden İmamoğlu, “İlçe belediyelerinin koordinasyonunda İstanbul İtfaiyesi’nde eğitimler vererek, eğitimli kişilere gerekli ekipmanı sağlayacağız. Meslek kuruluşları ile yapacağımız protokol.5 bin meslek sahibini yetiştirip tüm mahallelerde ilgili donanımıyla hazırlayacağız.Yapacaklarımız İstanbul’un depreme hazırlık sürecinde çok değerli bir aşamayı daha geride bırakmamızı sağlayacak ama ne yazık ki, ‘çürük binalar’ üreten bu sistemi değiştirmek de yetmeyecek.Merkezi yönetimin atması gereken hayati adımlar var.Bu konuda birçok kurumun hazırlıklı olması,hızlı ve aktif bir çalışma yürütülmesi bir kural. sadece İstanbul’da değil, yakın çevredeki birçok şehirde de bu anlamda gönüllülerin düzenlenmesi ve eğitilmesi konusunda çalışmalar yürütüyor. Askerlik hakkının ilan edildiği ve tesis edildiği bir ortamda 1 aylık askerliğini yapanlara sadece afet gönüllüsü eğitimi verilse dahi bunun değerli bir adım olduğunu buradan duyurmak isterim. Sadece askerliğini yapmış Mehmetçiğimizi değil, 1 aylık süreçte bile afet gönüllüsü eğitimi almış yüzbinlerce insanımızın yüzde 30’unu bu sürece katabilirsek hepinize hatırlatmak isterim. Bunların yüzde 40’ı ülke genelinde büyük bir başarı” dedi.

“Gelin, HAYATIMIZI ELİMİZDEN ALAN BU SİSTEMİ DAİMA BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ.” “Bu süreçte İstanbul’a özel kanun çıkarılması şart” diyen İmamoğlu, “Ama ülke genelinde imar aflarını bir daha geri dönmemek üzere hayatımızdan sonsuza kadar çıkarmalıyız. af teklifi geleceğimize ihanettir. Ayrıca imar affı yasağına ilişkin de bir anayasal düzenleme yapmalıyız.” “Yerel yönetimlerle iş birliği yapmadan oldubitti yöntemlerinden vazgeçelim ve seçim vaatleri gibi konuşalım” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bugün itibariyle İstanbul’u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmeye kararlıyız, cesuruz. Artık duramayız. “Hepimiz biliyoruz ki İstanbul durursa Türkiye durur. İstanbul durursa Türkiye diz çöker. Bizim için bu bir başlangıç. Bu amaçla bugün itibariyle sahaya çıkıyoruz. Takviye başvuruları almaya başlıyoruz. 15 gün sonra perşembe günü mahallelere girip yıkımımıza devam ediyoruz nisan ayında tekrar bir araya geleceğiz afet eylem planımızın detaylarını sizlerle paylaşacağız toplantılarımıza katılmamamıza rağmen toplantılara katıldık tüm kurumlarımızın tüm motivasyonu ile yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.Gelin şehirlerimizde yavaş ve sinsi katliamlar üreten, canımızı elimizden alan bu düzeni hep birlikte sürdüreceğiz.Gelin birlikte değiştirelim.Şimdi başlayalım, 5 yıllık plan, 10 yıllık plan n ve 20 yıllık planla tüm şehirlerimizi depreme dayanıklı şehirler haline getirelim.Bu topraklarda yükselen ve depremlerle yerle bir olan diğer medeniyetlerin kaderi gibi olmasın kaderimiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort